Nowości

 

 Ksiądz Robert Mokrzyński

 

Urodził się 4 stycznia 1968 roku w Tomaszowie Lubelskim. Szkołę podstawową ukończył w 1983 roku w rodzinnej miejscowości Typin. W latach 1983-1987 uczęszczał do LO im Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. Po maturze rozpoczął studia teologiczne i przygotowanie do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Studia seminaryjne ukończył w 1993 roku uzyskując tytuł magistra teologii. Pracę magisterską pt. Stosunek Stolicy Apostolskiej do latynoamerykańskiej teologii wyzwolenia napisał w Katedrze Historii Dogmatów KUL pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława Stanisława Bartnika.

Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze zamojskiej 29 maja 1993 z rąk Bpa Jana Śrutwy.

Po święceniach kapłańskich rozpoczął prace duszpasterską jako wikariusz w parafii św. Jerzego w Biłgoraju, gdzie pracował do czerwca 1996. Październik 1996 roku to początek studiów doktoranckich w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL w Katedrze Liturgiki, które zostały zakończone absolutorium i tytułem licencjata. Obecnie jest w trakcie pisania rozprawy doktorskiej.

W latach 2001- 2007 był proboszczem parafii Nawiedzenia NMP w Nowym Bruśnie – rok 2001, po czym proboszczem parafii św. Jadwigi Śląskiej w Hedwiżynie – lata 2001-2007. Od czerwca 2007 jest proboszczem parafii MB Różańcowej i Aniołów Stróżów w Lubyczy Królewskiej.

Ksiądz proboszcz roztacza opiekę duszpasterską nad Radą Parafialną, Katechetami, Różami Różańcowymi i Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. Odpowiada za kancelarię.


 

Ksiądz Robert Mokrzyński ur. 04 stycznia 1968 roku w Tomaszowie Lubelskim.

Szkołę podstawową ukończył w 1983 roku w rodzinnej miejscowości Typin.

W latach 1983-1987 uczęszczał do LO im Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. Po maturze rozpoczął studia teologiczne i przygotowanie do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Studia seminaryjne ukończył w 1993 roku uzyskując tytuł magistra teologii. Pracę magisterską pt. Stosunek Stolicy Apostolskiej do latynoamerykańskiej teologii wyzwolenia napisał w Katedrze Historii Dogmatów KUL pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława Stanisława Bartnika.

Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze zamojskiej 29 maja 1993 z rąk Bpa Jana Śrutwy.

Po święceniach kapłańskich rozpoczął prace duszpasterską jako wikariusz w parafii św. Jerzego w Biłgoraju, gdzie pracował do czerwca 1996. Październik 1996 roku to początek studiów doktoranckich w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL w Katedrze Liturgiki, które zostały zakończone absolutorium i tytułem licencjata. Obecnie jest w trakcie pisania rozprawy doktorskiej.

W latach 2001- 2007 był proboszczem parafii Nawiedzenia NMP w Nowym Bruśnie – rok 2001, po czym proboszczem parafii św. Jadwigi Śląskiej w Hedwiżynie – lata 2001-2007. Od czerwca 2007 jest proboszczem parafii MB Różańcowej i Aniołów Stróżów w Lubyczy Królewskiej.

Ksiądz proboszcz roztacza opiekę duszpasterską nad Radą Parafialną, Katechetami, Różami Różańcowymi i ministrantami. Odpowiada za kancelarię.