Nowości

 
Rada Duszpastersko-Ekonomiczna

Członkowie z urzędu:

Ks. Proboszcz Robert Mokrzyński - przewodniczący
Ks. Wikariusz Michał Koziołek

Członkowie z nominacji:

Pani Janina Krzyszycha
Pani Zofia Podgórska

Członkowie z wyboru:

Pani Bronisława Żeleźna - sekretarz
Pan Zbigniew Kołtun - zastępca przewodniczącego
Pani Zofia Czapla
Pani Elżbieta Różaniecka
Pan Józef Głaz
Pan Leszek Wołoszyn
Pan Jan Sysło
Pan Lesław Warzocha
Pan Marian Gęborys
Pan Józef Taras
Pan Leszek Żołądek