Nowości

 

Prezydium Legionu Maryi powstało przy naszej parafii w 1997 roku i trwa do dziś.

Formację tę tworzy 10 członków czynnych i 32 wspomagających. Patronami Legionu Maryi są Aniołowie Stróżowie.

Prezydium Legionu jest zgromadzeniem ludzi świeckich, działających w parafii za zgodą proboszcza i pod przewodnictwem opiekuna duchownego.
Wszystkie nazwy i terminy Legion Maryi wziął od Legionu Rzymskiego.


Prezydium Legionu składa się z tak znanych oficerów, tj.: prezydenta, wiceprezydenta, sekretarza, skarbnika oraz członków czynnych.

Prezydium Legionu zbiera się na cotygodniowym zebraniu, które trwa 90 minut, na modlitwie i omówieniu zadań na następny tydzień.
Legion Maryi korzysta z Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny oraz oficjalnego podręcznika Legion Maryi i innych czasopism katolickich celem doskonalenia swej działalności i duchowości.

Legion Maryi ma błogosławieństwo od Papieża Jana Pawła II i krajowego opiekuna duchowego w osobie ks. biskupa Romana Marcinkowskiego.

Apostolstwo i praca legionistów jest różnorodna. Rozdają cudowne medaliki, obrazki Niepokalanej, obrazki Jezu Ufam Tobie, krzyżyki, różańce, odwiedzają chorych w domach, szpitalach, hospicjach, modlą się wspólnie z chorymi. Opiekują się także mogiłami z czasów wojny. Zachęcają do czytania Pisma Świętego, prowadzą rozmowy z innowiercami. Legion Maryi prowadzi adorację Najświętszego Sakramentu oraz czuwania nocne. Organizuje pielgrzymki do Sanktuariów w parafii i inne prace na rzacz parafii.
Legion posiada czasopismo "Biuletyn Legionu Maryi", w którym jest opisana bieżąca działalność Legionu w parafii, w Polsce i na świecie.

Do Legionu Maryi mogą należeć wierni z całej parafii -  zarówno osoby starsze, jak też młodzież - wszyscy, którzy  chcą służyć Bogu, kościołowi i bliźniemu poprzez Maryję, z Maryją, i dla Maryi dla budowania Królestwa Jezusa Chrystusa.

Zapraszamy! Legion Maryi pod wezwaniem Aniołów Stróżów w Lubyczy Królewskiej.

Członkowie