Nowości

 


W naszej parafii, nabożeństwa różańcowe odprawiane będą codziennie: w dni powszednie o godz. 1700, a w niedziele o 1630. Msza święta bezpośrednio po nabożeństwie.

Dla dzieci ogłaszamy kolejny konkurs. Serdecznie zapraszamy!  
Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwa czerwcowe w naszym parafialnym kościele odprawiane są o godzinie 1800 w dni powszednie oraz o 1130 w niedziele. Serdecznie zapraszamy.


"Przyjdź, Duchu Święty, i zapal w nas płomień
Twojej Miłości i Pańskiej bojaźni;
daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczy
w naszych sumieniach." 

20 maja w naszej parafialnej świątyni, wraz ze swoimi bliskimi, zgromadziła się młodzież oczekującą na przyjęcie sakramentu bierzmowania. Przez dar posługi ks. bpa Mariusza Leszczyńskiego oraz przez włożenie rąk i namaszczenie świętym olejem, ci młodzi ludzie otrzymali dar Ducha Świętego i rozpoczęli nowy etap w przestrzeni chrześcijańskiego wtajemniczenia.


Nabożeństwa majowe w naszym parafialnym kościele odprawiane są o godzinie 1800 w dni powszednie oraz o 1130 w niedziele. Serdecznie zapraszamy.
TRIDUUM PASCHALNE

W Wielki Czwartek wieczorną mszą świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczynają się obchody Paschalnego Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. 

Dla Kościoła, Triduum Paschalne stanowi ośrodek, centrum całego życia liturgicznego.

Wielki Tydzień przeżyjmy tak, jak powinien go przeżyć człowiek wierzący: godnie i po chrześcijańsku.

Niech trzy święte dni będą dla nas szczególnym zagłębieniem w Misterium Paschalne poprzez czynny udział w bogatej liturgii.


 Program liturgii Triduum:

- Msza Wieczerzy  Pańskiej w kościele parafialnym w Wielki Czwartek o godz. 1700.

Po Mszy Św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do "ciemnicy" i adoracja do godz. 2200.

- W Wielki Piątek adoracja od godz. 700.

O godz. 1700 Droga Krzyżowa i Nabożeństwo Męki Pańskiej z Adoracją Krzyża Świętego.

Po nabożeństwie przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego i adoracja przez całą noc i całą sobotę aż do Wigilii Paschalnej.

- W Wielką Sobotę Nabożeństwo Wigilii Paschalnej o godz. 2000

Prosimy o przyniesienie ze sobą świec.

Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę w Lubyczy o godz. 900, 1000 i 1100.

- Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego:

Uroczysta Rezurekcja o godz. 600.

Następne Msze św. o godz. 1000, i 1130. Nie będzie w Lubyczy Mszy Św. wieczornej. 


 


Wielki Post w Roku Wiary stanowi dla nas sposobność do rozważania nad relacjami między Wiarą, a Miłością - wiarą w Boga, w Boga Jezusa Chrystusa, i miłością, która jest owocem działania Ducha Świętego i prowadzi nas drogą poświęcenia się Bogu i innym ludziom. Przez okres tych 40 dni, przygotujmy się odpowiednio do przeżycia Paschy.Mój Mistrzu,
przede mną droga, którą muszę przebyć tak, jak Ty.
Mój Mistrzu,
wokoło ludzie, których trzeba kochać tak, jak Ty.
Mój Mistrzu,
nie łatwo cudzy ciężar wziąść w ramiona tak, jak Ty.
Mój Mistrzu,
poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze Ty.

Przeżywać drogę, która doprowadziła Jezusa do śmierci na krzyżu i do chwalebnego zmartwychwstania, znaczy odkrywać nadzieję i radość, z tamtych bowiem wydarzeń narodziło się życie dla wszystkich ludzi.
Nie pozwólmy, żeby ten czas, który otrzymaliśmy od Boga, przeminął nam bez ożywienia w naszej duszy głębokiego i skutecznego pragnienia kolejnego powrotu, by jak syn marnotrawny, znaleźć się bliżej Pana.

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE

- Droga Krzyżowa dla dzieci i młodzieży w piątki o godz. 1515
- Droga Krzyżowa dla dorosłych w piątki o godz. 1700
- Gorzkie Żale w niedziele po Mszy Św. o godz. 1130 (po sumie)

W piątki Msza Święta po drodze krzyżowej o godz. 1700.

Rozważania Drogi Krzyżowej